Economische krimp dempt groei van de CO2 uitstoot

In het eerste kwartaal van 2013 is 3,0 procent meer CO2 uitgestoten door de Nederlandse economie dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De economie kromp in het eerste kwartaal met 1,7 procent op jaarbasis. De uitstoot  is gestegen doordat het verbruik van aardgas voor ruimteverwarming sterk is toegenomen. Weergecorrigeerd zijn de CO2-emissies daarentegen  met 1,9 procent gedaald. De energie-intensieve bedrijven  hebben  economisch gezien een moeilijk kwartaal doorgemaakt, hetgeen  de emissies heeft gedrukt. Dit blijkt uit de eerste voorlopige raming van het CBS. De CO2-emissies zijn berekend volgens de definities van de Milieurekeningen.

Verandering CO2-emissies en economische ontwikkeling, 1e kwartaal 2013

2013-co2-uitstoot-kwI-g1

Belangrijke rol weersomstandigheden

Het was in het eerste kwartaal 2013 kouder dan in het eerste kwartaal van 2012. Hierdoor is er meer aardgas verbruikt door met name huishoudens en de dienstverlening. Zonder dit weereffect zou niet 3,0 procent meer maar 1,9 procent minder CO2 zijn uitgestoten. Vooral maart was in vergelijking met vorig jaar een zeer koude maand. Onder andere de aardgaswinning en de energie-handelsbedrijven hebben in economische zin geprofiteerd van het koude weer. De impact van het weer in Nederland op de economische groeicijfers via het aardgasverbruik was ongeveer plus 0,3 procentpunt. Ook de schatkist heeft baat bij een koude winter omdat de gasbaten groter zijn als er meer gas wordt verstookt voor ruimteverwarming.

Minder CO2 –uitstoot energiebedrijven

De CO2 -uitstoot door energie- en waterbedrijven en afvalbeheer was 6 procent lager. De energiebedrijven hebben wederom minder elektriciteit geproduceerd dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Nederlandse centrales hebben zowel minder steenkool als hoogovengas ingezet om elektriciteit te produceren. Bij verbranding van steenkool en hoogovengas komen relatief veel emissies vrij.

Dalende productie zware industrie leidt ook tot minder CO2 –uitstoot

De productie van de chemie is in het eerste kwartaal van 2013 gekrompen ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2012. De CO2-emissies door de chemie zijn ook fors gedaald. Vooral de petrochemie liep sterk terug. Er werden veel minder chemische producten uitgevoerd. Ook de aardolie-industrie heeft minder CO2 uitgestoten. De productie van aardolieproducten is teruggevallen in het eerste kwartaal van 2013 ten opzichte van een jaar eerder. Met name de uitvoer van aardolieproducten die gebruikt worden als grondstof  is afgenomen.

Achtergrondinformatie:
CO2-emissions on quarterly basis