Inflatie Bonaire iets gedaald, op Sint-Eustatius en Saba fors omlaag

In het eerste kwartaal van 2013 was de inflatie op Bonaire 2,5 procent. Dat is iets lager dan in het vierde kwartaal van 2012. Op Sint-Eustatius was de inflatie in het eerste kwartaal 3,9 procent en op Saba 1,2 procent. Op deze twee eilanden zijn de prijzen op jaarbasis veel minder gestegen dan in het vierde kwartaal van 2012. Dat komt vooral door een daling van de elektriciteitsprijzen.

Inflatie Bonaire licht omlaag

De inflatie op Bonaire is in het eerste kwartaal van 2013 gedaald naar 2,5 procent. In het vierde kwartaal van 2012 was de inflatie nog 2,7 procent. De prijzen van voedingsmiddelen hadden een verlagend effect op de inflatie. Deze lagen in het eerste kwartaal 0,8 procent lager dan in het eerste kwartaal van 2012. In het vierde kwartaal van 2012 waren voedingsmiddelen juist 0,4 procent duurder dan een jaar eerder. Ook meubilair en huishoudelijke apparaten werden iets goedkoper en hadden een verlagend effect op de inflatie. Daar stond een verhogend effect van de prijzen van recreatie en cultuur tegenover. De prijzen van elektriciteit en water liggen nog steeds een stuk hoger dan vorig jaar, na een prijsverhoging eind 2012.

Inflatie Bonaire

Inflatie Bonaire

Inflatie Sint-Eustatius flink lager door daling elektriciteitsprijzen

Op Sint-Eustatius is de inflatie in het eerste kwartaal van 2013 flink gedaald naar 3,9 procent. Dit is 1,0 procentpunten lager dan in het vierde kwartaal van 2012. De veruit belangrijkste oorzaak is dat elektriciteit flink in prijs is gedaald. Hierdoor was het onderdeel huisvesting, water en energie, waar elektriciteit deel van uitmaakt, in het eerste kwartaal 1,8 procent goedkoper dan een jaar eerder. In het vierde kwartaal van 2012 was huisvesting nog 5,8 procent duurder dan een jaar eerder. Ook voedingsmiddelen hadden een verlagend effect op de inflatie. Voeding was in het eerste kwartaal van 2013 2,7 procent duurder dan vorig jaar. Vorig kwartaal was dit nog 4,9 procent.

Inflatie Sint-Eustatius

Inflatie Sint-Eustatius

Inflatie op Saba ook sterk gedaald door daling elektriciteitsprijzen

Ook op Saba is de inflatie in het eerste kwartaal van 2013 met 1,2 procent fors lager uitgekomen dan een kwartaal eerder, toen de inflatie nog 2,4 procent was. Net als op Sint-Eustatius was de belangrijkste oorzaak van de daling een prijsverlaging van elektriciteit. Op Saba droegen ook andere productgroepen bij aan de daling van de inflatie. Voedingsmiddelen, vervoer en diverse goederen en diensten waren weliswaar iets duurder dan een jaar eerder, maar de prijsstijging was minder sterk dan in het vorige kwartaal. Daardoor hadden deze groepen een verlagend effect op de inflatie.

Inflatie Saba

Inflatie Saba

Gert-Jan van Steeg

Voorlopige cijfers
De cijfers over het eerste kwartaal van 2013 zijn voorlopig en worden definitief vastgesteld bij de publicatie over het tweede kwartaal van 2013. De Consumentenprijsindex van Sint-Eustatius van het vierde kwartaal 2012 is bijgesteld van 4,6 procent naar 4,9 procent.

Bron:

Dit artikel is ook in het Papiamento beschikbaar.