Oordeel en verwachtingen: metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelen industrie

De conjunctuurenquête Nederland van maart 2013 laat nog altijd een pessimistisch beeld zien in de metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelenindustrie. De ondernemers waren wederom negatief in hun oordelen en verwachtingen.

Orderpositie te klein

Volgens de ondernemers waren de orderontvangsten in de periode december – februari lager dan die in de periode september - november. De productie is in deze periode opnieuw aanzienlijk afgenomen. De werkvoorraad, uitgedrukt in de index orderpositie, was in maart iets hoger dan in februari. De omvang van de totale en buitenlandse orderpositie wordt door de ondernemers, gelet op de tijd van het jaar, als klein beoordeeld. Het oordeel over zowel de totale als de buitenlandse orderpositie liet een verbetering zien. Het oordeel over de voorraad gereed product verbeterde eveneens, waardoor per saldo nog slechts 1 procent van de ondernemers de voorraad te groot acht.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Verwachtingen nog altijd somber

Over de ontwikkeling van het economisch klimaat voor hun bedrijf in de komende drie maanden zijn de ondernemers nog altijd pessimistisch. Per saldo verwacht één op de tien ondernemers een verdere verslechtering. Over de productie in de komende drie maanden zijn de ondernemers eveneens minder optimistisch dan in februari; circa 21 procent verwacht een toename tegenover 15 procent die een afname voorziet. De inkoop bij leveranciers zal licht afnemen. Daarnaast wordt er een verdere krimp van de werkgelegenheid voorzien in de komende maanden. De prijzen die ze aan afnemers in rekening brengen zullen volgens de ondernemers eveneens dalen.

Verwachting voor maart tot en met mei 2013

Verwachting voor maart tot en met mei 2013