Werkloosheid in 2004-2011: stromen en duren

Sociaaleconomische trends: Als het aantal mensen dat werkloos wordt groter is dan het aantal werklozen dat er in slaagt weer aan het werk te komen of zich terugtrekt van de arbeidsmarkt, neemt de werkloosheid toe. In de periode 2004-2011 werden fluctuaties in de werkloosheid meer door de instroom dan door de uitstroom bepaald. Zowel de kans om werkloos te worden als de kans om weer aan het werk te gaan, hangen samen met leeftijd en opleidingsniveau.

Downloads