CO2-emissies in vierde kwartaal fors lager

In het vierde kwartaal van 2012 is 3,2 procent minder CO2 uitgestoten dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De economie kromp in het vierde kwartaal met 0,9 procent op jaarbasis. De daling van de CO2-emissies is dus groter dan de economische krimp. Dit blijkt uit de eerste voorlopige raming van het CBS. De CO2-emissies zijn berekend volgens de definities van de Milieurekeningen.

CO2-emissies en economische ontwikkeling, 4e kwartaal 2012

COs-emissies-4e-kwartaal

Minder CO2  emissies door lagere elektriciteitsproductie

De CO2 -uitstoot door energie- en waterbedrijven en afvalbeheer was 11 procent lager. De energiebedrijven hebben 12 procent minder elektriciteit geproduceerd. Dit komt omdat Nederland veel meer elektriciteit heeft ingevoerd uit het buitenland, waaronder hernieuwbare energie uit Duitsland. Nederlandse centrales hebben minder aardgas maar wel meer steenkool ingezet om elektriciteit te produceren. Reden was de gunstige prijs van steenkool ten opzichte van aardgas. Het verbranden van steenkool gaat gepaard met relatief meer CO2-emissies dan het verbranden van aardgas. De brandstofmix van Nederlandse energiecentrales is hiermee vanuit milieuoogpunt verslechterd.

Ook de aardolie-industrie heeft minder CO2 uitgestoten. De productie van aardolieproducten is teruggevallen in het vierde kwartaal van 2012 ten opzichte van een jaar eerder. Import van aardolieproducten is wel toegenomen.

Economisch goed presterende chemiesector zorgt wel voor extra CO2 –uitstoot

Nadat de basischemie in het vierde kwartaal van 2011 flinke klappen heeft gehad, trad in 2012 herstel op. De productie van de chemie is in het vierde kwartaal van 2012 flink gegroeid ten opzichte van 2011 en daarmee ook de CO2-emissies. Vooral de productiegroei van de petrochemie was hoog.

Direct effect van bouwcrisis gering

De toegevoegde waarde van het cluster landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid was lager dan een jaar eerder. Onder andere de bouwnijverheid maar ook de houtindustrie en de bouwmaterialenindustrie lieten een krimp zien, die gerelateerd is aan de crisis in de bouwsector die al geruime tijd duurt. Een teruggang in de bouw heeft een beperkte impact op de CO2 -uitstoot. De krimp in de bouwmaterialenindustrie heeft een grotere impact, omdat deze branche emissie-intensiever is dan de bouw.

Ook in de transportsector minder uitstoot

De emissies in de transportsector zijn met 0,8 procent gedaald terwijl de toegevoegde waarde is gestegen. De onderdelen die relatief weinig emissies veroorzaken, zijn economisch gegroeid. Het wegtransport en de binnenvaart stootten minder uit ten opzichte van vorig jaar.

Weer speelt rol in vierde kwartaal

Het was in het vierde kwartaal wel iets kouder dan een jaar eerder. Zonder dit weereffect zou niet 3,2 procent maar 4,8 procent minder CO2 zijn uitgestoten.

Achtergrondinformatie:
CO2-emissions on quarterly basis