Een derde van Nederlandse bedrijven zet ICT in voor lagere milieudruk

Ruim één op de drie Nederlandse bedrijven past ICT toe om de milieudruk te beperken (36 procent). In de EU gebruikt de helft van de bedrijven ICT om het energieverbruik van bedrijfsprocessen of apparaten terug te dringen. Ook Duitsland en Frankrijk scoren iets lager dan het EU-gemiddelde.

Inzet ICT om energieverbruik van bedrijfsprocessen of ICT-apparaten te verminderen, 2011
 

2012-ict-groen-g1

Minder papier het populairst

Bijna de helft van de Nederlandse bedrijven had in 2010 procedures om het gebruik van papieren prints terug te dringen. Dit is de meest gangbare methode om ICT in te zetten voor een beter milieu. Telefoon, web- of videoconferencing als vervanging voor fysiek reizen, is ook populair (41 procent). Bijna een derde van de bedrijven had in 2010 procedures om minder energie te verbruiken met ICT-apparatuur. Eén op de vijf bedrijven paste ICT toe om in de bedrijfsprocessen minder energie te verbruiken. Zij doen dit bijvoorbeeld door logistieke processen te optimaliseren met ICT.

ICT-procedures voor minder milieudruk door bedrijven, 2010

2012-ict-groen-gr2

Meer ICT-inzet bij grote bedrijven

Grote bedrijven zetten zich meer in om via ICT het milieu te ontlasten dan kleine bedrijven. Van de bedrijven met 500 of meer werkzame personen gebruikte bijvoorbeeld 43 procent ICT om in de bedrijfsprocessen minder energie te verbruiken. Bij bedrijven met 10 tot 20 werkzame personen was dit slechts 14 procent. ICT-toepassingen om bedrijfsprocessen te optimaliseren, zijn voor kleine bedrijven minder toegankelijk dan voor grote bedrijven. Deze toepassingen vereisen vaak een robuuste ICT-infrastructuur en specifieke investeringen. Mogelijk blijven kleine bedrijven mede door deze barrières achter op dit punt.

Verminderen energieverbruik van processen via ICT, naar bedrijfsomvang, 2010

2012-ict-groen-g3

Bron: StatLine, ICT-gebruik van bedrijven naar bedrijfsgrootte

ICT, kennis en economie 2012