Milieudruk

Het CBS heeft onderzocht hoe bedrijven ICT gebruiken om milieudruk te beperken. Dit onderwerp maakte eenmalig deel uit van de enquête “ICT-gebruik bedrijven”, die het CBS jaarlijks houdt onder bedrijven met tien of meer werkzame personen. De enquête over 2010 bevatte enkele vragen over ICT als middel om milieudruk te beperken. Deze vragen gingen over vier manieren waarop bedrijven minder afval produceren of minder energie verbruiken door ICT in te zetten, namelijk procedures om:

- minder papieren prints en kopieën te gebruiken,
- minder energie te verbruiken met ICT-apparaten,
- telefoon, web- en videoconference te gebruiken in plaats van fysiek te reizen,
- minder energie te verbruiken door bedrijfsprocessen via ICT te optimaliseren.

De Europese cijfers over Nederland wijken iets af van de cijfers die het CBS over Nederland publiceert. Dit is het gevolg van een enigszins verschillende populatiedefinitie. Daarnaast hebben de Europese cijfers als referentieperiode januari 2011. Het CBS wijkt daar iets van af door te refereren aan december 2010. Uitkomsten volgens de nationale methode worden derhalve gepresenteerd met verslagperiode 2010. Bij de internationale vergelijkingen is 2011 het verslagjaar.