Monitor juridische en administratieve diensten derde kwartaal 2012

De juridische en administratieve dienstverleners noteerden in het derde kwartaal van 2012 een lichte omzetstijging. Hiermee is een einde gekomen aan een reeks van vier kwartalen met lichte omzetdalingen. Wel is volgens de ondernemers het economisch klimaat in het derde kwartaal verslechterd. Ook voor het vierde kwartaal zijn de ondernemers hierover negatief gestemd en verwachten ze een krimp van het personeelsbestand.

Eerste omzetstijging in 5 kwartalen

De bedrijven werkzaam in de juridische en administratieve dienstverlening hadden in het derde kwartaal 2,5 procent meer omgezet dan in dezelfde periode van vorig jaar. Dit is vergelijkbaar met de omzettoename van de totale zakelijke dienstverlening van 2,6 procent. In de vier voorafgaande kwartalen daalde de omzet van de juridische en administratieve dienstverleners nog licht.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Administratieve dienstverleners noteren omzetstijging

De accountants- en administratiekantoren behaalden een omzetstijging van 1,4 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2011. Op een lichte opleving in het tweede kwartaal van 2011 na, is dit de eerste omzetstijging sinds eind 2009. De deelbranche kent een lange reeks van kwartalen met dalende omzetten.
De omzet van de rechtskundige dienstverleners steeg in het derde kwartaal van 2012 met ruim 4 procent; dit is het tiende kwartaal op rij waarin de omzet steeg.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Economisch klimaat verder verslechterd

In het derde kwartaal is, net als in voorgaande kwartalen, het economisch klimaat voor de ondernemingen in de juridische en administratieve dienstverlening verslechterd, zo blijkt uit de conjunctuurenquête Nederland van oktober 2012. Per saldo gaf één op de vijf ondernemers dit aan. Ook oordeelden de ondernemers negatiever over hun orderpositie, bijna een kwart van de ondernemers beoordeelde deze als te klein. Onvoldoende vraag wordt door een derde van de ondernemers gezien als een belemmering voor hun activiteiten.

Verdere verslechtering economisch klimaat verwacht

De verwachtingen voor het economisch klimaat in het vierde kwartaal blijven negatief, per saldo verwacht 12 procent een verdere verslechtering. Wel wordt er door ondernemers op meer omzet gerekend, dit is echter gebruikelijk voor het vierde kwartaal. Er worden weinig veranderingen verwacht in de tarieven die aan afnemers in rekening worden gebracht. De ondernemers verwachten minder in te kopen en ook zal het personeelsbestand krimpen in het vierde kwartaal.

Verwachting voor het vierde kwartaal 2012

Verwachting voor het vierde kwartaal 2012

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.