Inflatie op Caribisch Nederland opnieuw lager

In het derde kwartaal van 2012 was de inflatie op alle drie de eilanden van Caribisch Nederland lager dan een kwartaal eerder. Op Bonaire kwam de inflatie uit op 2,3 procent, op Sint-Eustatius op 4,6 procent en op Saba op 3,0 procent. De belangrijkste oorzaken van de daling zijn lagere elektriciteitsprijzen op Sint- Eustatius en Saba en minder sterke prijsstijgingen van voeding op Bonaire en Saba.

Inflatie Bonaire daalt naar 2,3 procent

De inflatie op Bonaire is in het derde kwartaal van 2012 uitgekomen op 2,3 procent. Dat is 0,7 procentpunt lager dan in het tweede kwartaal. De daling komt vooral door de prijsontwikkeling van voedingsmiddelen. Voeding was in het derde kwartaal nog altijd 3,0 procent duurder dan een jaar eerder, maar in het tweede kwartaal was dit nog 6,0 procent. Ook de prijzen van alcoholhoudende dranken en tabak, en van woninginrichting hadden een drukkend effect op de inflatie.

Inflatie Bonaire

Inflatie Bonaire

Inflatie Sint-Eustatius lager door prijsdaling elektriciteit

Ook op Sint-Eustatius lag de inflatie in het derde kwartaal 0,6 procentpunt lager dan een kwartaal eerder. Hier kwam de inflatie uit op 4,6 procent. De daling was het gevolg van lagere elektriciteitsprijzen. Elektriciteit was een stuk goedkoper dan een jaar eerder door een scherpe daling van de prijzen in het derde kwartaal. De prijzen van voedsel hadden juist een licht verhogend effect op de inflatie.

Inflatie Sint-Eustatius

Inflatie Sint-Eustatius

Voedsel- en elektriciteitsprijzen drukken inflatie op Saba

Net als op de andere twee eilanden is de inflatie op Saba in het derde kwartaal lager uitgekomen dan in het tweede kwartaal: 3,0 procent tegen 3,9 procent een kwartaal eerder. Vooral de prijzen van voedsel en elektriciteit droegen bij aan de daling. Voedingsmiddelen waren in het derde kwartaal 5,6 procent duurder dan een jaar eerder, terwijl dit in het tweede kwartaal nog 9,5 procent was. Elektriciteit was net als op Sint-Eustatius flink goedkoper dan een jaar eerder.

Inflatie Saba

Inflatie Saba

Voorlopige cijfers
Voor Sint-Eustatius zijn enkele cijfers over het tweede kwartaal van 2012 bijgesteld ten opzichte van de eerdere publicatie als gevolg van nagekomen informatie. Deze cijfers zijn nu definitief. De cijfers over het derde kwartaal van 2012 zijn voorlopig en worden definitief vastgesteld bij de publicatie over het vierde kwartaal van 2012.

Bron:
StatLine, Caribisch Nederland

Dit artikel is ook beschikbaar in het Papiamento.