Huishoudens voelen de crisis in de portemonnee

In het tweede kwartaal van 2012 is het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens op jaarbasis met 2,8 procent gekrompen. Hiermee is de krimp nog sterker dan in het derde kwartaal van 2009. De ontwikkeling van het reëel beschikbaar inkomen op jaarbasis wordt bepaald als de som van de vier kwartalen tot en met het tweede kwartaal 2012 ten opzichte van de som van de vier kwartalen tot en met het tweede kwartaal van 2011.

Reëel beschikbaar inkomen en prijsmutatie consumptieve uitgaven huishoudens

Reëel beschikbaar inkomen en prijsmutatie consumptieve uitgaven huishoudens

Voor de daling van het reëel beschikbaar inkomen in het tweede kwartaal is een aantal oorzaken aan te wijzen. De ontvangen sociale uitkeringen zijn minder hard gestegen dan de betaalde belastingen en de premies voor pensioenen en sociale verzekeringen. Daarnaast zijn de ontvangen inkomensoverdrachten met 7,2 procent afgenomen tegenover een beperktere afname van 2,2 procent van de betaalde inkomensoverdrachten. Ten slotte was de gemiddelde prijsontwikkeling van de consumptieve uitgaven op jaarbasis 2,2 procent, terwijl deze een jaar eerder nog 1,8 procent bedroeg.

Bron: StatLine, sectorrekeningen, kerngegevens