Reëel beschikbaar inkomen

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens geeft het inkomen aan waarover huishoudens voor consumptie kunnen beschikken na correctie voor inflatie.

Het beschikbaar inkomen is als volgt opgebouwd:

+  Beloning van werknemers
+  Inkomen van zelfstandigen
+  Ontvangen rente, dividend etc
-  Betaalde rente

=  Primair inkomen

+  Uitkeringen
-   Belastingen en premies
+  Overige inkomensoverdrachten (saldo)

=  Beschikbaar inkomen