Werkloosheid in Europa loopt sterk uiteen

De Europese werkloosheidspercentages lopen flink uiteen. In Nederland is de werkloosheid laag vergeleken met andere Europese landen. Zeker vergeleken met Spanje, waar ruim een kwart van de beroepsbevolking werkloos is. Vooral de jeugdwerkloosheid in Europa is erg hoog; in Griekenland en Spanje is inmiddels meer dan vijftig procent van de jongeren werkloos.

Nederland op één na laagste werkloosheid

Het land met de laagste werkloosheid volgens internationale maatstaven is Oostenrijk met 4,5 procent, gevolgd door Nederland met een werkloosheidspercentage van 5,3. De hoogste werkloosheid binnen de EU vinden we in Spanje, waar een kwart van de beroepsbevolking werkloos is.

Werkloze beroepsbevolking, seizoengecorrigeerd, juli 2012

Werkloze beroepsbevolking, juli 2012

Jongeren getroffen door huidige crisis

Vooral jongeren van 15 tot 25 jaar zijn getroffen door de huidige crisis. Griekenland, Cyprus, Portugal, Italië en Spanje zagen het percentage werkloze jongeren afgelopen jaar drastisch oplopen. In Spanje en Griekenland is zelfs meer dan de helft van deze leeftijdsgroep werkloos. Hiertegenover staat dat de jeugdwerkloosheid in een aantal EU-landen juist is teruggelopen. Flinke uitschieter is Litouwen dat haar jeugdwerkloosheid met 7 procentpunt zag afnemen van 32 naar 25 procent. De EU-landen met de laagste jeugdwerkloosheid zijn Duitsland, Oostenrijk en Nederland met percentages van 8 tot 9,2.

Werkloosheidscijfer jongeren, seizoengecorrigeerd, juli 2012

Jeugdwerkloosheid, juli 2012

Werkloosheid in historisch perspectief

Wanneer we het huidige werkloosheidspercentage van Nederland in een historisch perspectief plaatsen, dan ligt de werkloosheid op een hoger niveau dan voor de crisis. Toch heeft Nederland in de jaren 2004 en 2005 ook te maken gehad met een werkloosheid tussen de 5 en 6 procent. Sinds 2004 is de werkloosheid in Nederland altijd ruim onder het Europees gemiddelde gebleven. De Europese werkloosheid begon al in 2008 op te lopen, terwijl Nederland pas vanaf 2009 een stijging van de werkloosheid zag. Het aantal werklozen binnen de EU is op het hoogste punt sinds 2000.

Werkloze beroepsbevolking, seizoengecorrigeerd, januari 2004 – juli 2012

Werkloze beroepsbevolking per maand

Dyon den Haan