Werkloos, internationale definitie

In dit artikel wordt de internationale definitie van werkloosheid gebruikt: personen zonder werk die actief op zoek zijn naar betaald werk en die daarvoor direct beschikbaar zijn. Anders dan bij de nationale werkloosheidsdefinitie wordt geen drempelwaarde van twaalf uur gehanteerd voor het aantal uren per week dat iemand wil werken. Daarnaast zijn er nog enkele andere verschillen tussen de nationale en internationale definitie. Zie: De Nederlandse beroepsbevolking: twee afbakeningen.