Gemeenten zien aantal 65-plussers tot 2040 toenemen

Meer dan de helft van de gemeenten ziet, volgens de bevolkingsprognose tot 2040, zijn inwonertal toenemen. Hierdoor zal ook het aantal 65-plussers per gemeente verder oplopen.

Bevolkingsontwikkeling per gemeente tot 2040
Voor geheel Nederland wordt tot 2040 een bevolkingstoename verwacht van meer dan 1 miljoen inwoners. Dit is, een stijging van bijna 7 procent.

Volgens deze bevolkingsprognose laat 57 procent van alle Nederlandse gemeenten een bevolkingstoename zien. Toch is deze toename niet voor alle gemeenten gelijk. In 9 gemeenten, 2 procent van het totale aantal, is sprake van 0 procent groei. Voor 40 procent van de gemeenten wordt een bevolkingsafname verwacht. De gemeente met de grootste verwachte stijging van de bevolkingsgroei tot 2040 is Muiden met + 53 procent. De gemeente Delfzijl voorziet in deze periode de grootste bevolkingsafname met -31 procent.

1. Bevolkingsgroei per gemeente in percentage, 2012-2040 (gemeentelijke indeling 2011)

Bevolkingsgroei per gemeente in percentage, 2012-2040 (gemeentelijke indeling 2011)

De grootste bevolkingsgroei per gemeente wordt in West-Nederland, Flevoland en de Brabantse steden verwacht. Ook in de provincie Groningen zijn er drie gemeenten, Groningen, Slochteren en Hoogezand-Sappemeer, die op een bevolkingstoename van meer dan 10 procent kunnen verwachten mogen rekenen. In de landelijke perifere gebieden liggen veel gemeenten die tot 2040 de bevolking zien dalen.

Toename aandeel 65-plussers per gemeente
In Nederland neemt tot 2040 het aantal 65-plussers toe van 2,7 miljoen naar 4,6 miljoen. Op regionaal niveau neemt vooral in de Randstad, Flevoland, Oostelijk Noord-Brabant en West-Friesland het aandeel 65-plussers fors toe.

Ook alle gemeenten zien tot 2040 het aantal 65-plussers toenemen. De grootste stijging, een verdrievoudiging, van aantal 65-plussers wordt in Almere verwacht en in mindere mate, een ruime verdubbeling, in Zeewolde. De kleinste procentuele toename van het aantal 65-plussers is weggelegd voor Sluis in Zeeuws-Vlaanderen, de Groningse gemeente Haren en Maastricht.

2. Groei 65-plussers per gemeente in percentages, 2012-2040 (gemeentelijke indeling 2011)

Groei 65-plussers per gemeente in percentages, 2012-2040 (gemeentelijke indeling 2011)

Grote steden
Van de vier grote steden laat Utrecht met een verdubbeling van het aantal 65-plussers, van 31.800 in 2012 naar 64.300 in 2040, de grootste stijging zien. Amsterdam telt rond 2040 de meeste 65-plussers, bijna 160 duizend. De hoofdstad vergroot hiermee het verschil met Rotterdam dat dan ruim 130 duizend 65-plussers zal tellen.

Bert Raets

Bron: StatLine, Regionale prognose bevolkingsopbouw; 2011-2040