Succesvolle bedrijven

Dit artikel bevat de eerste resultaten uit een experimenteel onderzoek waarin de bestaande data via een nieuwe methode zijn gecombineerd. Meerdere invalshoeken om succes aan af te meten behoren hierbij tot de mogelijkheid. Voor het artikel is gekozen om de definitie van succes te baseren op het behaalde resultaat voor belasting,
De succesvolle bedrijven zijn de ondernemingen die tot de bovenste 20 procent horen van de populatie qua resultaat voor belasting. De niet-succesvolle zijn de ondernemingen die tot de onderste 20 procent horen van de populatie en op dezelfde manier gemeten.