Biologische landbouw

Biologische landbouw is een landbouwmethode waarbij geen kunstmest en chemische gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast, maar organische mest en biologische gewasbescherming. Daarnaast zijn er onder andere voorschriften bij het gebruik van krachtvoer en diergeneesmiddelen voor het vee. Ook dient er voor het vee een uitloopmogelijkheid te zijn. De stichting Skal ziet toe op de naleving van de voorschriften.