Hogere goederenproductie door delfstoffenwinning

De goederenproductie is in het derde kwartaal van 2011 met 2,7 procent gegroeid ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal een jaar eerder. In het tweede kwartaal bedroeg deze groei nog 1,7 procent. De toegenomen groei hangt samen met de aardgasproductie, die geboekt wordt onder de delfstoffenwinning. In de eerste helft van dit jaar kromp de delfstoffenwinning, doordat het winterweer veel milder was dan een jaar eerder. Dit effect speelde niet in het derde kwartaal en groeide de delfstoffenwinning met 6,5 procent.

Groei industriële productie afgevlakt

De industrie groeide in het derde kwartaal met 3,2 procent ten opzichte van een jaar eerder. De groei van de industriële productie vlakt steeds verder af. in het tweede kwartaal groeide de de industrie nog met 3,9 procent, en in het eerste kwartaal zelfs met 7,7 procent. Ook kwam de groei in alle kwartalen van 2010 boven de 5 procent uit.

Groei goederenproducenten

Groei goederenproducenten

Lichte daling landbouw

De landbouw was in het derde kwartaal de enige goederenproducent met krimp. Na vier opeenvolgende kwartalen van krimp leek de landbouw zich in het tweede kwartaal van 2011 te herstellen met een groei van 2,2 procent. Deze groei zette echter niet door: in het derde kwartaal kromp de bedrijfstak met 1,2 procent. De bouwproductie groeide met 2,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Deze groei is fors minder dan in de eerste helft van 2011, toen de bouw herstelde van het koude weer van het voorgaande jaar.

Bijdrage van goederenproducenten aan de economische ontwikkeling

Bijdrage van goederenproducenten aan de economische ontwikkeling

De groei in het eerste halfjaar werd gedragen door de industrie en de bouw. De industrie leverde ook in het derde kwartaal nog een substantiële bijdrage, maar de bouw viel terug. De grootste groeibijdrage werd in het derde kwartaal echter geleverd door de delfstoffenwinning.

Informatie over de actuele stand van het producentenvertrouwen vindt u in het Conjunctuurbericht. Meer informatie over de industrie vindt u in de Industriemonitor.