Inflatie St. Eustatius en Bonaire toegenomen

In het derde kwartaal van 2011 is de inflatie op St. Eustatius opgelopen naar 11,2 procent. Ook op Bonaire viel de inflatie met 5,9 procent hoger uit dan een kwartaal eerder. Met 6,6 procent is de inflatie op Saba in het derde kwartaal iets gedaald.

Prijzen van energie en van recreatie en cultuur verhogen inflatie St. Eustatius

De inflatie op St. Eustatius bedroeg in het derde kwartaal 11,2 procent. Dat was in het tweede kwartaal nog 10,5 procent. De hogere inflatie komt vooral door de prijsontwikkeling van gas en elektriciteit. Zowel gas als elektriciteit waren fors duurder dan een jaar eerder. Dat was ook in het tweede kwartaal al het geval, maar het verschil is in het derde kwartaal groter geworden.

Ook de prijzen van recreatie en cultuur droegen bij aan de toename van de inflatie. Onder meer producten voor huisdieren en schrijfwaren werden duurder.

Inflatie Sint Eustatius

Inflatie Sint Eustatius

Inflatie Bonaire hoger door duurdere voeding

De inflatie op Bonaire nam toe van 5,0 procent in het tweede kwartaal tot 5,9 procent in het derde kwartaal. De stijging komt vooral door hogere prijzen voor voedsel. Vergeleken met een jaar eerder waren de prijzen van voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken in het derde kwartaal gemiddeld 10,6 procent duurder. Ook de prijsontwikkeling van de groep onderhoud en reparatie van de woning, water en energie droeg bij aan de toename van de inflatie, doordat een forse daling van de elektriciteitsprijzen in het derde kwartaal van 2010 nu is uitgewerkt.

Inflatie Bonaire

Inflatie Bonaire

Lichte daling inflatie Saba

De inflatie op Saba bedroeg in het derde kwartaal 6,6 procent. Dit is een kleine daling ten opzichte van het tweede kwartaal. Toen was de inflatie 6,9 procent. De daling is vooral het gevolg van de prijsontwikkeling van vliegtickets. Een forse prijsstijging in het derde kwartaal van vorig jaar is nu uitgewerkt.

Voedingsmiddelen hadden daarentegen een verhogend effect op de inflatie. De voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken waren gemiddeld ruim 10 procent duurder dan een jaar eerder. In het tweede kwartaal was dit nog bijna 7 procent.

Inflatie Saba

Inflatie Saba

Bijstelling
Enkele cijfers over het tweede kwartaal van 2011 zijn marginaal bijgesteld ten opzichte van de eerdere publicatie als gevolg van nagekomen informatie. Deze cijfers zijn nu definitief. De cijfers over het derde kwartaal van 2011 zijn voorlopig en worden definitief vastgesteld bij de publicatie over het vierde kwartaal.

Bronnen:

Van bovenstaande tekst is ook een versie in het Papiamento beschikbaar.