Midden- en kleinbedrijf

Bedrijven in het 'kleinbedrijf' hebben 1 tot 50 mensen in dienst en bij het 'middenbedrijf' is dat 50 tot 250. Het betreft hier bedrijven die tot de volgende sectoren behoren volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI08).

A Landbouw
B Winning van delfstoffen
C Industrie
D Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
E Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
F Bouwnijverheid
G Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
H Vervoer en opslag
I Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
J Informatie en communicatie
M Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening
N Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
S Overige dienstverlening

Exclusief:

K Financiële instellingen
O Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen
P Onderwijs
Q Gezondheids- en welzijnszorg
R Cultuur, sport en recreatie
T Huishoudens als werkgever
U Extraterritoriale organisaties en lichamen