Het belang van de cumelasector voor het platteland

Tabellen en kaarten over werknemers in de cumelasector (agrarisch loonwerk, meststoffendistributie, cultuurtechniek en grondwerk voor de infrastructuur) die wonen op het platteland. Opdrachtgever: CUMELA Nederland.