Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Kenmerken van deelnemers 2007-2010 nader bekeken.

Tabellen over kenmerken van deelnemers (2007 en 2010) aan projecten opgezet vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) en tabellen over de duurzaamheid van de arbeidsrelatie na deelname aan ESF-projecten in de periode 2007-2010.Opdrachtgever: het Agentschap van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Let op: deze publicatie heeft een update gekregen. De meest recente cijfers zijn vanaf 13 maart 2017 op deze pagina te vinden.

Downloads