Monitor juridische en economische diensten eerste kwartaal 2011

Juridische en economische dienstverleners behaalden in het eerste kwartaal van 2011 opnieuw minder omzet dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. De branche kampt al twee jaar met een omzetkrimp. Uit de Conjunctuurtest van april 2011 blijkt dat het oordeel over het economische klimaat nagenoeg onveranderd is. De ondernemers verwachten voor het tweede kwartaal van 2011 een lagere omzet, een krimpend personeelsbestand, maar hogere prijzen.

Omzetontwikkeling blijft achter

De omzet van de juridische en economische dienstverleners is in het eerste kwartaal van 2011 met 3,6 procent gekrompen. Hiermee scoorde deze branche aanzienlijk slechter dan de totale groep van zakelijke dienstverleners, die 0,7 procent groei noteerde. De omzetontwikkeling bij de juridische en economische diensten loopt nu al vier kwartalen op rij achter bij die van de zakelijke dienstverlening.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzet economische dienstverleners opnieuw gekrompen

Vooral bij de economische diensverleners zit de klad er nog steeds in. Hun omzet kromp in het eerste kwartaal met 5,8 procent. De omzet van de accountants nam af met 2,9 procent, die van de managementadviesbureaus met 8,6 procent. Het is niet meer zo vanzelfsprekend om een adviesbureau in te schakelen. Zo huurt het Rijk meer uitzendkrachten in op het terrein waar organisatie- en adviesbureaus actief waren en voeren gemeenten tal van zaken weer zelf uit.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Hoewel de economische dienstverleners hun omzet in het eerste kwartaal zagen afnemen, zit de omzet van de rechtskundige dienstverleners weer in de plus. Hun omzet groeide in het eerste kwartaal met 6,1 procent.

Oordeel economisch klimaat onveranderd

De ondernemers zijn in het eerste kwartaal van 2011 over het  economische klimaat hetzelfde gestemd als een kwartaal eerder. Het aantal ondernemers met een positief oordeel is over het economische klimaat is nagenoeg even groot als het aantal pessimisten. Vorig jaar bereikte het oordeel nog een dieptepunt. Sindsdien verbeterde het oordeel nagenoeg onafgebroken tot aan het tweede kwartaal van 2010, waarna het oordeel tijdelijk terugviel. Sindsdien verbeterde het oordeel weer.

Oordeel over economische klimaat

Oordeel over economisch klimaat

Omzetdaling en hogere prijzen verwacht

De ondernemers verwachten in het tweede kwartaal minder omzet te behalen, ondanks het feit dat zij een stijging van hun tarieven voorzien. Voor wat betreft de werkgelegenheid heerst er somberheid. Naar verwachting zal per saldo bij 18 procent van de ondernemingen het personeelsbestand dalen. Voor de gehele zakelijke dienstverlening wordt een kleine uitbreiding van het personeelsbestand verwacht.

Verwachting voor het tweede kwartaal 2011

Verwachting voor het tweede kwartaal 2011

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.