Juridische en economische diensten (monitor zakelijke diensten)

Deze groep (SBI 69 en 702) bevat bedrijven in de juridische en rechtskundige dienstverlening zoals advocaten, notarissen, deurwaarders en octrooibureaus. Zij vormen samen de juridische dienstverlening (SBI 691). Verder vallen onder deze groep accountants, boekhoudbureaus, belastingconsulenten en economische adviesbureaus. Zij worden in de monitor aangeduid als economische dienstverleners (SBI 692 en 702).
De omzetcijfers van verschillende sectoren binnen de zakelijke diensten zijn met ingang van de verslagperiode 1e kwartaal 2009 gebaseerd op de Standaard bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI 2008 is afgeleid van indelingen zoals gebruikt door de Europese Unie en de VerenigdeNaties. Deze indelingen worden ongeveer eens in de 15 jaar geactualiseerd. De conjunctuurcijfers zijn nog gebaseerd op de SBI’93.
Voor de conjunctuurtest is de SBI 741 (juridische en economische diensten) waargenomen, exclusief SBI 7411 (rechtskundige dienstverlening) en SBI 7415 (concerndiensten en holdings (geen financiële holdings)).