Economie groeit met 1,9 procent in het derde kwartaal

De Nederlandse economie is in het derde kwartaal van 2010 gegroeid met 1,9 procent. De groei pakte iets lager uit dan in het tweede kwartaal. Ten opzichte van een kwartaal eerder bleef het bpp gelijk. Deze pas op de plaats volgt op vier kwartalen van behoorlijke groei. Dat de omvang van de economie ten opzichte van het voorafgaande kwartaal niet verder toenam, komt vooral doordat de voorraden nauwelijks verder zijn aangevuld en doordat er minder gas is uitgevoerd.

Bruto binnenlands product

Bruto binnenlands product

Buitenlandse handel groeit opnieuw met dubbele cijfers

In het derde kwartaal steeg de invoer met 10,8 procent en de uitvoer met 11,0 procent. Het groeitempo van de buitenlandse handel ligt hiermee nog altijd hoog, zij het iets lager dan in het tweede kwartaal. Aan Nederlandse goederen werd 7,7 procent meer uitgevoerd dan een jaar eerder. Deze groei was iets lager dan in de voorafgaande twee kwartalen.

Bestedingen

Bestedingen

Consumptie licht gestegen

De consumptie door huishoudens steeg in het derde kwartaal met 0,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. In het tweede kwartaal nam de groei heel licht toe, na vijf kwartalen van stevige krimp. Vooral de consumptie van duurzame goederen nam toe. De overheidsconsumptie steeg met 1,8 procent, vergelijkbaar met het tweede kwartaal. De investeringen daalden met 3,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Bij de investeringen is sprake van een afvlakkende krimp.

Ontwikkeling bruto binnenlands product en bestedingen

Ontwikkeling bruto binnenlands product en bestedingen

Industrie blijft groeien

De industrie bleef in het derde kwartaal met 7,8 procent stevig doorgroeien. Wel lag de groei iets lager dan in het tweede kwartaal. Ook de handel kende met 6,1 procent een forse toename. De malaise in de bouw houdt aan. In het derde kromp de bouw met 8,2 procent, iets minder dan in het tweede kwartaal. De delfstoffenwinning kende in het eerste en vooral het tweede kwartaal nog een zeer forse groei. In het derde kwartaal viel deze groei echter terug tot 3,3 procent, vanwege een afname van de uitvoer van aardgas.

Bijdragen aan ontwikkeling bbp, derde kwartaal 2010

Bijdragen aan ontwikkeling bbp