Eerste uitkomsten akkerbouwarealen Landbouwtelling 2010

De schatting van de aantallen bedrijven en de arealen in 2010 is gebaseerd op 72 procent respons op de Landbouwtelling 2010. Het gaat om 34540 bedrijven met akkerbouw waarvan wordt aangenomen dat deze een betrouwbaar beeld geven van de totale akkerbouw. De gegevens zijn opgehoogd naar het geschatte totaal aantal bedrijven met akkerbouw: 42400. Dit aantal komt overeen met het aantal bedrijven in 2009 verminderd met de gemiddelde daling van het aantal bedrijven in 2005-2009.