ESF-monitor deelnemerskenmerken 2009 - Kenmerken van deelnemers aan ESF-projecten (voorlopige uitkomsten)

De Europese Commissie (EC) stelt via het Europees Sociaal Fonds (ESF) gelden beschikbaar om personen te helpen hun vaardigheden, en daarmee hun vooruitzichten op werk, te verbeteren. In Nederland is het Agentschap Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Agentschap SZW) verantwoordelijk voor de uitvoering van de subsidieregeling. In dat kader heeft het Agentschap SZW verzocht om gegevens samen te stellen over kenmerken van deelnemers aan projecten in 2009. Het gaat om kenmerken als leeftijd, geslacht, arbeidsmarktpositie, opleidingsniveau, herkomstgroepering, herkomstgeneratie en het hebben van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In 2009 hebben ruim 221 duizend personen deelgenomen aan circa 780 projecten die ESF-subsidie hebben aangevraagd.