Herstel in goederenproductie zet door

In het eerste kwartaal van 2010 lag de productie van goederen 1,0 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In het vierde kwartaal van 2009 was er nog een daling van 2,1 procent, terwijl in de eerdere drie kwartalen van 2009 de krimp zelfs 5 procent of meer bedroeg. Het herstel van de goederenproductie zet daarmee door. Er is echter een scherpe tweedeling in de bedrijfstakken: terwijl de bouwnijverheid fors kromp, nam de productie in alle andere bedrijfstakken toe.

Forse achteruitgang bouw

De productie in de bouw is nog sterker gekrompen dan in de voorgaande kwartalen. In het vierde kwartaal van 2009 was de bouwproductie 9,6 procent lager dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal van 2010 is deze krimp verder opgelopen tot 15,9 procent. Nieuwe investeringen in bouwprojecten blijven over de hele linie achter. Daarnaast had de bouwproductie sterk te lijden onder het koude weer in de eerste maanden van het jaar.

Groei goederenproducenten

Groei goederenproducenten

Industrie groeit weer

De industriële productie groeide in het eerste kwartaal van 2010 met 5,0 procent, terwijl er in het vierde kwartaal van 2009 nog een krimp van 1,7 procent geboekt werd. De groei was het sterkst in de chemische industrie. Ook de basismetaal en de machine-industrie zagen weer groei, na vijf kwartalen van krimp. Het opvallendst was het herstel in de transportmiddelenindustrie. Daar groeide de productie weer, terwijl er in alle kwartalen van 2009 nog een krimp van rond de 30 procent was. Mede door de koude winter nam de delfstoffenwinning fors toe met 13,3 procent. Het koude weer in Nederland en omringende landen stimuleerde niet alleen het binnenlands verbruik, maar tevens de export. De lage temperaturen zorgden ook voor een sterke productiegroei van de energiebedrijven. De groei van de landbouwproductie nam iets af, maar was met 5,6 procent nog steeds behoorlijk.

Bijdrage van goederenproducenten aan de economische ontwikkeling

Groei goederenproducenten

Bouw remt economische groei sterk af

Door de verdere verslechtering van de bouwsector heeft deze bedrijfstak een sterk negatief effect op de economische groei. Dit effect steeg net niet uit boven dat van de gecombineerde positieve bijdragen van de andere goederenproducerende bedrijfstakken. Deze zijn voor het eerst in anderhalf jaar allemaal weer positief.

Informatie over de actuele stand van het producentenvertrouwen vindt u in het Conjunctuurbericht. Meer informatie over de industrie vindt u in de IndustrieMonitor.