Grote groep arbeidsgehandicapten heeft geen werk

In 2009 gaf een kwart van de bevolking van 15 tot 65 jaar aan te kampen met een langdurige aandoening. Het gaat om 2,7 miljoen personen. Onder hen waren 1,8 miljoen arbeidsgehandicapten.

Vier op de tien arbeidsgehandicapten had betaald werk. Dat is weinig in vergelijking met de niet-arbeidsgehandicapten, van wie ruim 72 procent werkte. Het verschil in arbeidsdeelname wordt grotendeels verklaard door de grote groep arbeidsgehandicapten die aangaf niet te kunnen werken (22 procent).

Arbeidsgehandicapten; binding met de arbeidsmarkt, 2009

arbeidsgehandicapten naar binding arbeidsmarkt

Bron:
Arbeidsgehandicapten (15 tot 65 jaar) naar binding met arbeidsmarkt, 2009