Instromers in de WW in 2007 en hun arbeidsmarktverleden

Het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft in opdracht van het ministerie van SZW gegevens berekend over het arbeidsmarktverleden van instromers in de WW in 2007. Van instromers wordt op het moment van instroom de arbeidsmarktpositie bepaald. Daarnaast wordt teruggekeken tot 2001 om het arbeidsmarktverleden van de instromers te bepalen. De uitkomsten maken onderdeel uit van een studie naar dynamiek in de WW waarin wordt gekeken naar stromen in en uit de WW naar achtergrondkenmerken van personen met een WW-uitkering en naar het type banen dat voorafgaat en volgt op een WW-uitkering. Aanvullend op deze publicatie zijn een aantal extra uitsplitsingen geleverd als maatwerktabellen. Deze zijn op aanvraag beschikbaar.