Statistisch Bulletin no. 47

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, bouwen en wonen, inkomen en bestedingen.