Duurzame energie in Nederland 2008

Duurzame energie in Nederland 2008

Het rapport Duurzame energie in Nederland 2008 beschrijft de bijdrage van duurzame energiebronnen aan de Nederlandse energievoorziening in de periode 1990-2008. Aan bod komen totaaloverzichten van elektriciteit, warmte, vermeden verbruik van fossiele primaire energie en vermeden emissie van CO2. Er is aandacht voor internationale vergelijkingen en verder worden per energiebron de recente ontwikkelingen en de waarnemingsmethode toegelicht.

Duurzame energie in Nederland 2008