Zoekresultaten

27 resultaten voor keyword:warmtepompen
27 resultaten voor keyword:warmtepompen

Pagina 1 van 2

Steeds meer warmtepompen bij woningen

In 2021 zijn 368 duizend nieuwe warmtepompen geïnstalleerd in Nederland, bijna 50 procent meer dan een jaar eerder. De meerderheid hiervan, 325 duizend, is bij woningen komen te staan.

Artikelen

Meer warmtepompen die werken op buitenlucht

In 2017 werden 80 duizend warmtepompen geïnstalleerd die warmte van de buitenlucht benutten.

Artikelen

Warmtepompen met gebruik buitenluchtwarmte, 2013-2018**

Tabel met aantallen en thermisch vermogen van bijgeplaatste warmtepompen.

Cijfers

Warmtepompen met gebruik van bodemwarmte, 2011-2015

Cijfers over warmtepompen die gebruik maken van de relatieve warmte in de bodem.

Cijfers

Warmtepompen met gebruik van buitenluchtwarmte, 2012-2016*

Tabel met aantallen en thermisch vermogen van bijgeplaatste warmtepompen.

Cijfers

Warmtepompen met gebruik van bodemwarmte, 2013-2018**

Tabel met aantallen en thermisch vermogen van bijgeplaatste warmtepompen.

Cijfers

Warmtepompen met gebruik van bodemwarmte, 2012-2016*

Tabel met aantallen en thermisch vermogen van bijgeplaatste warmtepompen.

Cijfers

Warmtepompen buitenluchtwarmte, 2011-2015

Cijfers over waterpompen die gebruik maken van de relatieve warmte in de buitenlucht.

Cijfers

Warmtepompen met gebruik van bodemwarmte, 2012-2017*

Tabel met aantallen en thermisch vermogen van bijgeplaatste warmtepompen.

Cijfers

Uitsplitsing warmtepompen in utiliteitsbouw

Het artikel beschrijft de mogelijkheid om de tussen 2000 en 2002 in utiliteitsgebouwen geplaatste warmtepompen uit te splitsen naar sector.

Artikelen

Hernieuwbare energie; eindverbr. en vermeden verbr. foss. energie,1990-2013

Eindverbruik, vermeden verbruik fossiele energie en vermeden CO2 uit waterkracht, wind- , zonne- bodem- en buitenluchtenergie en biomassa.

Cijfers

Hernieuwbare energie-installaties bij woningen

Verkenning waarin is gekeken in hoeverre de ISDE-gegevens gebruikt kunnen worden om de aanwezigheid van energie-installaties bij woningen te identificeren. Klimaatakkoord, RES, VIVET, Warmtepompen.

Cijfers

Investeringssubsidie duurzame energie 2016 en 2017

Subsidieregeling, duurzame (hernieuwbare) energie, warmtepompen, biomassa en zonnewarmte.

Cijfers

Warmtepompen met gebruik van ondiepe bodemwarmte

Bijgeplaatst aantal warmtepompen en de capaciteit hiervan (thermisch vermogen) met gebruik van ondiepe bodemwarmte, 2010-2014*

Cijfers

92 procent woningen op aardgas begin 2019

Begin 2019 was 5,7 procent van de woningen aardgasvrij, twee jaar eerder was dit nog 5,0 procent. Tussen 2017 en 2019 zijn ruim 12 duizend bestaande woningen aardgasvrij gemaakt. In nieuwbouwwoningen...

Artikelen

Warmtepompen met gebruik van buitenluchtwarmte 2011-2014*

Bijgeplaatst aantal warmtepompen en de capaciteit hiervan (thermische vermogen) met gebruik van buitenluchtwarmte 2011-2014*

Cijfers

Woningen; hoofdverwarmingsinstallaties, regio

Woningen, hoofdverwarmingsinstallaties, gasinstallatie, cv warmtepomp, stadsverwarming, regio

Cijfers