Teruggang Nederlandse economie net zo groot als in Europa

Het bruto binnenlands product van de Europese Unie kromp in het eerste kwartaal van 2009 met 4,5 procent ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar. De economie van de eurozone kromp met 4,8 procent. De teruggang in de Nederlandse economie was net zo groot als gemiddeld in Europa.

Economische teruggang in bijna heel Europa

De krimp die in het vierde kwartaal van 2008 begon, heeft in heel Europa in het eerste kwartaal van 2009 doorgezet. Afgezien van Cyprus en Polen lieten alle landen in Europa die hun cijfers bekend maakten een forse krimp zien. De economische neergang was veruit het grootst in de drie Baltische staten. De economie in het eerste kwartaal kromp daar tussen de 10 en 20 procent in vergelijking met een jaar eerder. Ook Duitsland en Italië hadden te maken met een forse krimp in het beschreven kwartaal van respectievelijk 6,9 en 5,9 procent. Oostenrijk noteerde de kleinste krimp, een teruggang van 2,9 procent.

Ontwikkeling bruto binnenlands product

Ontwikkeling bruto binnenlands product

Krimp Verenigde Staten minder sterk

In de VS kromp het bbp in het eerste kwartaal van 2009 met 2,5 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. De teruggang in het eerste kwartaal is minder groot dan in de meeste Europese landen. In de Verenigde Staten is de teruggang al eerder ingezet dan in Europa.