Goederenproductie daalt fors

De goederenproductie was in het eerste kwartaal van 2009 7,8 procent lager dan een jaar eerder. Met name de productie van de industrie liep sterk terug.

Industrie krimpt fors

De industriële productie was in het eerste kwartaal 14 procent lager dan een jaar eerder. Afgezien van de aardolie-industrie was er overal sprake van een afname in de industrie, met uitschieters in de transportmiddelenindustrie, chemische industrie, de machinebouw, basismetaal en de rubber- en kunststofindustrie. Deze industriële bedrijfsklassen krompen met ongeveer 20 procent. De krimp van de industriële productie hangt vooral samen met de teruggang van de buitenlandse vraag.

Bijdrage van goederenproducenten aan de economische ontwikkeling

Bijdrage van goederenproducenten aan de economische ontwikkeling

In het eerste kwartaal is de bouwproductie gekrompen met 0,3 procent. Dat de bouwproductie ondanks de crisis niet meer kromp, komt onder meer doordat de huidige productie gerealiseerd wordt op basis van al eerder afgesloten contracten. In de eerste twee kwartalen van 2008 groeide de bouwproductie met ongeveer 8 procent.

Ook afname in landbouw en delfstoffenwinning

De productie van de landbouw is in het eerste kwartaal met bijna 7 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Vooral de productie van de tuinbouw viel terug. Ondanks de strengere winter nam de delfstoffenwinning met 4,3 procent af, vanwege een afname van de uitvoer van aardgas.

Informatie over de actuele stand van het producentenvertrouwen vindt u in het Conjunctuurbericht.
Meer informatie over de industrie vindt u in de Monitor Industrie.