Resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd; een verkennend onderzoek

Bij de flexibilisering van de ingang van de AOW bestaat behoefte aan statistische informatie over de gemiddelde resterende levensverwachting bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Aan het CBS is gevraagd om deze gemiddelde resterende levensverwachting te berekenen. In deze rapportage worden de resultaten van een eerste verkennende studie gepresenteerd.