Statistisch Bulletin no. 43

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Inkomen en bestedingen, Prijzen.