Goederenproducenten: groei blijft relatief hoog

Alle goederenproducenten behalve de landbouw leverden in het tweede kwartaal van 2008 een positieve bijdrage aan de groei van de economie. De grootste bijdrage kwam voor het vierde opeenvolgende kwartaal van de delfstoffenwinning. Het groeitempo van de meeste producenten was nog relatief hoog. De landbouw en de bouw deden het iets minder dan in het eerste kwartaal. De groei van de delfstoffenwinning bleef hoog en de productie van de industrie trekt iets aan.

Bijdrage van goederenproducenten aan de economische groei

Bijdrage van goederenproducenten aan de economische groei

Aardgasproductie hoger door buitenlandse vraag

De aardgasproductie lag in het tweede kwartaal van 2008 met een stijging van circa 34 procent aanzienlijk hoger dan in dezelfde periode in het voorgaande jaar. Voor het vierde achtereenvolgende kwartaal ligt de productiegroei van aardgas op een zeer hoog niveau. Dit komt vooral door de toegenomen vraag vanuit het buitenland. Maar de productie werd ook gestimuleerd door de hogere binnenlandse consumptie.

Groei industrie trekt iets aan

De toegevoegde waarde van de industrie is in het tweede kwartaal 1,9 procent hoger dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal van 2008 trok de groei al iets aan, nadat zij in de voorafgaande drie kwartalen was afgevlakt. De aardolie-industrie en de chemische eindproductenindustrie groeiden het hardst.

Kleine krimp landbouw

De toegevoegde waarde van de landbouw nam iets af door de terugloop van de tuinbouwproductie. De producenten in de tuinbouw kampten in het tweede kwartaal met een lagere uitvoer van groenten, bloemen en planten. De toegevoegde waarde van de bouwnijverheid nam met 7,4 procent toe, nadat in het eerste kwartaal al een groei van ruim 8 procent werd gerealiseerd. 

Informatie over de actuele stand van het producentenvertrouwen vindt u in het Conjunctuurbericht.
Meer informatie over de industrie vindt u in de Monitor Industrie.