Goederenproducenten

Tot de goederenproducenten behoren de landbouw, bosbouw en visserij, de delfstoffenwinning, de industrie, de energie- en waterleidingbedrijven en de bouwnijverheid.