Combinaties van chronische ziekten bij ziekenhuispatiënten van 55 jaar en ouder

Dit artikel is eerder verschenen in de publicatie Gezondheid en zorg in cijfers 2007. Aan dit artikel werkten mee Janneke Ploemacher (CBS), Albert Wong (RIVM) en Miranda T. Schram (VU Medisch Centrum).

In onderstaand Excel-bestand is meer gedetailleerde informatie opgenomen over de top 100 van de meest voorkomende combinaties van chronische ziekten.