Kwartaalrapportage Jeugdmonitor 3e kwartaal 2007

De Landelijke Jeugdmonitor is een website met gegevens over de jeugd in Nederland op het gebied van onderwijs, gezondheid en welzijn, justitie en arbeid. De website bevat ook kwartaalrapportages die een wisselende selectie van de gegevens in de Jeugdmonitor toelichten.

In de 3e kwartaalrapportage van 2007 komt de gezondheidssituatie van de Nederlandse jeugd aan bod en dan vooral de mate van overgewicht van de jongeren.