Website Milieu- en NatuurCompendium vernieuwd

Op 2 september 2007 is de geheel vernieuwde website van het Milieu- en NatuurCompendium in gebruik genomen. Het Compendium is een zeer complete, online bron van feiten en cijfers over milieu en natuur in Nederland.

Screenshot nieuwe site Milieu- en NatuurCompendium

De nieuwe indelingsstructuur van onderwerpen, dossiers en indicatoren maakt de informatie op de website veel beter toegankelijk. Elk van de 25 onderwerpen is ingedeeld in een aantal dossiers en elk dossier bevat indicatoren. Maar een dossier kan bij meer onderwerpen staan en een indicator kan in verschillende dossiers voorkomen. Door deze indelingsstructuur zijn actuele feiten en cijfers over natuur en milieu nog beter te vinden.

Gebruiksvriendelijk

De toegankelijkheid van de informatie kan het beste worden gedemonstreerd met een voorbeeld. Wie geïnteresseerd is in bijvoorbeeld weidevogels, vindt daarover informatie via het onderwerp ‘Natuurbeleid en Natuurbescherming’ en het dossier ‘Natuurbeheer’. Maar ook andere ingangen, zoals ‘Flora en Fauna’ of ‘Landbouw’, leiden gemakkelijk naar informatie over weidevogels.

In het scherm blijft steeds een lijst van gerelateerde indicatoren uit hetzelfde dossier in beeld. Behalve de gezochte gegevens over weidevogels laat het scherm ook een verwijzing zien naar de indicatoren ‘Broedsucces grutto’, ‘Realisatie agrarisch natuurbeheer’ en ‘Vrijwillige weidevogelbescherming’. Ook wordt verwezen naar het dossier ‘Algemene ontwikkelingen landbouw’. Dat toont onder meer de ontwikkeling van het areaal permanent grasland, het leefgebied van de weidevogels.

RSS

De nieuwe website heeft ook RSS-feeds. Er zijn RSS-feeds per onderwerp of voor het hele Milieu- en NatuurCompendium. Hiermee kan men zich eenvoudig laten attenderen op nieuw verschenen informatie.

Nieuw adres

De officiële URL voor het Milieu- en NatuurCompendium is per 1 september www.milieuennatuurcompendium.nl. Oude adressen blijven voorlopig nog werken.

Samenwerking en ontwikkeling

Het Milieu- en NatuurCompendium is het resultaat van samenwerking tussen het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) en Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR). Naast de data van deze organisaties zelf worden grote hoeveelheden gegevens ontsloten van derden, zoals de Emissieregistratie, het Netwerk Ecologische Monitoring, het RIVM, SenterNovem, RIZA en RIKZ.

Aanvankelijk verschenen het Milieucompendium en het Natuurcompendium apart in boekvorm. Op de oude internetsite waren ze al samengevoegd, maar nog wel als aparte secties herkenbaar. Met de modernisering van ontwerp en indeling van de website zijn de milieu- en natuurgegevens verder geïntegreerd.

Meer informatie

Informatie over opzet en doel van het Milieu- en NatuurCompendium is te vinden in onderstaande brochure.