De wijziging van het referentiejaar van de geharmoniseerde consumentenprijsindex