De toekomst van onze levensverwachting

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2005