Omvang van de VUT-fondsen licht gestegen in 2003

De omvang van de VUT-fondsen is in 2003 iets toegenomen. Het balanstotaal is met 1 procent en de ontvangen premies met 7 procent gestegen. In de beleggingsportefeuille valt op dat obligaties fors zijn gedaald en aandelen gestegen.