Echtscheidingskansen van allochtonen met of zonder kinderen

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2004