Demografie van gezinnen

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2003