Allochtonenprognose 2002-2050: bijna twee miljoen niet-westerse allochtonen in 2010

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2003