Van plan tot woning

Dit artikel geeft een beschrijving van de woningbouw: van ontwerp tot gereed. Hieruit blijkt dat het aantal gereedgekomen woningen op een dieptepunt ligt.

Downloads