Vacaturegraad GGZ blijft onverminderd hoog, uitstroom neemt toe

Een jongen moet een psychologisch onderzoek ondergaan bij een psychologe.
© Hollandse Hoogte
Sinds het eerste kwartaal van 2018 neemt de vacaturegraad in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) toe. In het tweede kwartaal van 2022 waren er 67 vacatures per duizend banen van werknemers. Dit is de hoogste vacaturegraad die ooit is gemeten in de GGZ. De uitstroom van werknemers is ook toegenomen, met name onder 25- tot 35-jarigen. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS voor het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW).

Begin 2018 stonden er 3,6 duizend vacatures open in de GGZ, in het derde kwartaal van 2022 waren dat er bijna twee keer zoveel (7,1 duizend). De vacaturegraad laat de verhouding zien tussen het aantal vacatures en het aantal banen. Aan het begin van 2018 waren er op elke duizend banen 38 vacatures. Halverwege 2022 waren dat er 67 per duizend banen. Van alle branches binnen de sector zorg en welzijn had de GGZ de hoogste vacaturegraad. In de gehele sector was deze 44, de totale economie (alle bedrijfstakken samen genomen) had een vacaturegraad van 54.

Vacaturegraad
JaarKwartaalGeestelijke gezondheidszorg (GGZ) ( vacatures per 1 000 banen)Zorg en welzijn ( vacatures per 1 000 banen)Totale economie (alle bedrijfstakken) ( vacatures per 1 000 banen)
20181e kwartaal382329
20182e kwartaal412331
20183e kwartaal442431
20184e kwartaal452530
20191e kwartaal482733
20192e kwartaal522834
20193e kwartaal452733
20194e kwartaal482833
20201e kwartaal402626
20202e kwartaal372424
20203e kwartaal402626
20204e kwartaal422525
20211e kwartaal422630
20212e kwartaal563139
20213e kwartaal553543
20214e kwartaal603743
20221e kwartaal544151
20222e kwartaal674454

Instroom van buiten de sector kleiner dan aantal GGZ-werknemers dat zorg en welzijn verlaat

In 2022 (derde kwartaal) begonnen 9,3 duizend werknemers van buiten de sector zorg en welzijn in een nieuwe baan in de GGZ (instroom). Er vertrokken datzelfde jaar 11 duizend GGZ-werknemers uit zorg en welzijn (uitstroom). Van die 11 duizend vonden er 5,1 duizend een baan buiten de sector. In 2022 vertrokken er voor het eerst sinds 2016 meer GGZ-werknemers uit de sector dan erbij kwamen. In de gehele sector zorg en welzijn kwamen er in 2022 juist meer werknemers bij dan er weggingen.

In- en uitstroom uit zorg en welzijn GGZ-werknemers
JaarKwartaalSaldo (x 1 000)Instroom (x 1 000)Uitstroom (x 1 000)
20101e kwartaal2,688,756,07
20102e kwartaal2,468,265,8
20103e kwartaal2,398,626,23
20104e kwartaal1,518,446,93
20111e kwartaal1,988,386,4
20112e kwartaal2,17,975,87
20113e kwartaal1,688,116,43
20114e kwartaal1,317,996,68
20121e kwartaal-0,157,147,29
20122e kwartaal-0,656,557,2
20123e kwartaal-0,536,837,36
20124e kwartaal-0,36,887,18
20131e kwartaal-0,087,217,29
20132e kwartaal-0,586,457,03
20133e kwartaal-0,167,167,32
20134e kwartaal-0,527,017,53
20141e kwartaal-1,56,828,32
20142e kwartaal-1,895,997,88
20143e kwartaal-2,845,978,81
20144e kwartaal-3,369,3
20151e kwartaal-2,826,839,65
20152e kwartaal-2,46,488,88
20153e kwartaal-1,987,119,09
20154e kwartaal-1,157,588,73
20161e kwartaal-0,817,888,69
20162e kwartaal-0,097,537,62
20163e kwartaal-0,027,857,87
20164e kwartaal-0,157,687,83
20171e kwartaal0,918,687,77
20172e kwartaal1,088,447,36
20173e kwartaal1,228,887,66
20174e kwartaal1,299,177,88
20181e kwartaal1,629,427,8
20182e kwartaal1,679,067,39
20183e kwartaal1,959,697,74
20184e kwartaal2,5910,137,54
20191e kwartaal1,89,717,91
20192e kwartaal1,599,127,53
20193e kwartaal1,119,138,02
20194e kwartaal1,259,237,98
20201e kwartaal1,599,648,05
20202e kwartaal1,318,897,58
20203e kwartaal1,729,267,54
20204e kwartaal1,639,177,54
20211e kwartaal1,779,417,64
20212e kwartaal2,059,427,37
20213e kwartaal1,349,428,08
20214e kwartaal0,929,258,33
20221e kwartaal-1,249,0110,25
20222e kwartaal-1,578,8310,4
20223e kwartaal-1,719,2710,98

De uitstroom van GGZ-werknemers uit de sector zorg en welzijn is vooral toegenomen onder 25- tot 35-jarigen. Sinds het CBS dit in 2010 begon te meten lag het aantal 55-plussers dat vanuit de GGZ de sector verliet hoger dan het aantal jongere werknemers dat vertrok. Vanaf het eerste kwartaal van 2022 is dat omgekeerd. Het aantal jonge GGZ-werknemers dat de sector verliet is nu groter dan het aantal GGZ-werknemers dat met pensioen ging.

Grootste aantal werknemers GGZ sinds 2010

Het aantal werknemers in de GGZ nam in het derde kwartaal van 2022 nog wel toe. De netto-uitstroom van GGZ-werknemers uit de sector zorg en welzijn wordt gecompenseerd door een netto toename vanuit andere branches van zorg en welzijn.
In het derde kwartaal van 2022 werkten er 103 duizend werknemers in de GGZ. Dit aantal is gecorrigeerd voor seizoenseffecten. Dit is het grootste aantal sinds 2010, het eerste jaar waarvoor deze cijfers beschikbaar zijn. Toen telde de GGZ ruim 83 duizend werknemers.

Bijna drie kwart werknemers GGZ tevreden met werk

In het vierde kwartaal van 2019 was 78 procent van de werknemers in de GGZ (zeer) tevreden met het werk. In 2022 was dat 73 procent. Voor beide jaren was dat gelijk aan het gemiddelde voor de gehele sector zorg en welzijn.
In het vierde kwartaal van 2020 gaf 93 procent van de GGZ-medewerkers aan dat zij “inhoudelijk leuk werk” hadden. Dit blijft onverminderd hoog: in het vierde kwartaal van 2021 is 92 procent van de werknemers het “helemaal eens” of “eens” met deze stelling.