Werktevredenheid

Tevreden met werk. Dit is vastgesteld met de volgende vraag: ‘Hoe tevreden of ontevreden bent u, alles bijeengenomen, met uw werk?’. Het betreft hier het percentage werknemers dat heeft geantwoord met ‘zeer tevreden’ of ‘tevreden’.
De onderzoeksmethode van deze tabel is te vinden in de onderzoeksbeschrijving van de Werknemersenquête (WNE); 
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/werknemersenquete